Kubermediariglyne

NUUS ONDERWERPE : NOBARTV NUUS


Vryheid van mening, vryheid van uitdrukking en vryheid van die pers is menseregte wat beskerm word deur Pancasila, die 1945 Grondwet en die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte. Die bestaan ​​van kubermedia in Indonesië is ook deel van vryheid van mening, vryheid van uitdrukking en vryheid van die pers.

Kubermedia het 'n besondere karakter sodat dit riglyne vereis sodat die bestuur daarvan op 'n professionele wyse uitgevoer kan word, met die nakoming van sy funksies, regte en verpligtinge ooreenkomstig Wet Nommer 40 van 1999 rakende die Pers en die Joernalistieke Etiese Kode . Om hierdie rede het die Persraad, saam met persorganisasies, kubermediabestuurders en die publiek, die Kubermediadekkingriglyne soos volg saamgestel:

1. Omvang

 1. Kubermedia is alle vorme van media wat die internet gebruik en joernalistieke aktiwiteite uitvoer, en voldoen aan die vereistes van die Perswet en Persmaatskappystandaarde wat deur die Persraad gestel word.
 2. Gebruikergegenereerde inhoud is alle inhoud wat deur kubermediagebruikers geskep en of gepubliseer word, insluitend artikels, prente, opmerkings, klanke, video's en verskeie vorme van oplaaie wat aan kubermedia geheg is, soos blogs, forums, leserkommentaar. of kykers, en ander vorme .

2. Verifikasie en balans van nuus

 1. In beginsel moet elke nuus geverifieer word.
 2. Nuus wat ander partye kan benadeel, vereis verifikasie op dieselfde nuus om aan die beginsels van akkuraatheid en balans te voldoen.
 3. Die bepalings in punt (a) hierbo is uitgesluit, met dien verstande dat:
  1. Nuus bevat werklik dringende openbare belang;
  2. Die eerste nuusbron is 'n bron wat duidelik geïdentifiseer, geloofwaardig en bekwaam is;
  3. Die eerste nuusbron is 'n bron wat duidelik geïdentifiseer, geloofwaardig en bekwaam is;
  4. Die verblyfplek van die nuusonderwerp wat bevestig moet word, is onbekend en/of kan nie ondervra word nie;
  5. Die media het aan die lesers verduidelik dat die nuus nog verdere verifikasie benodig wat so gou moontlik gesoek is. Verduidelikings word aan die einde van dieselfde storie ingesluit, tussen hakies en in kursief.
 4. Nadat die nuus in ooreenstemming met punt (c) gelaai is, is die media verplig om voort te gaan met verifikasiepogings, en nadat verifikasie verkry is, word die verifikasieresultate by die opdatering ingesluit met 'n skakel na die nuus wat nie geverifieer is nie.

3. Gebruiker-gegenereerde inhoud

 1. Kubermedia moet bepalings en voorwaardes insluit rakende gebruikergegenereerde inhoud wat nie bots met wet nr. 40 van 1999 oor die Pers en die Joernalistieke Etiese Kode, wat duidelik en duidelik geplaas is.
 2. Kubermedia vereis dat elke gebruiker vir lidmaatskap registreer en eers 'n aanmeldproses uitvoer om alle vorme van gebruikergegenereerde inhoud te kan publiseer. Bepalings rakende aanmelding sal verder gereguleer word.
 3. In die registrasie vereis kubermedia van gebruikers om skriftelike toestemming te gee dat die gepubliseerde gebruikergegenereerde inhoud:
  1. Bevat nie valse, lasterlike, sadistiese en onwelvoeglike inhoud nie;
  2. Moenie inhoud bevat wat vooroordeel en haat bevat wat verband hou met etnisiteit, godsdiens, ras en intergroepe (SARA), sowel as aanmoedigende dade van geweld nie;
  3. Bevat nie diskriminerende inhoud op grond van verskille in geslag en taal nie, en maak nie die waardigheid van die swakkes, armes, siekes, verstandelik gestremdes of liggaamlik gestremdes af nie.
 4. Kubermedia het absolute gesag om gebruikergegenereerde inhoud te wysig of uit te vee wat strydig is met item (c).
 5. Daar word van kubermedia vereis om 'n klagmeganisme te verskaf vir gebruikergegenereerde inhoud wat geag word die bepalings in punt (c) te oortree. Die meganisme moet voorsien word op 'n plek wat maklik toeganklik is vir gebruikers.
 6. Kubermedia is verplig om enige gebruikergegenereerde inhoud wat gerapporteer word en die bepalings van punt (c) oortree, te redigeer, uit te vee en regstellende stappe te doen, so gou moontlik proporsioneel nie later nie as 2 x 24 uur nadat die klagte ontvang is .
 7. Kubermedia wat aan die bepalings in punte (a), (b), (c) en (f) voldoen het, is nie verantwoordelik vir probleme wat veroorsaak word deur die laai van inhoud wat die bepalings in punt (c) oortree nie.
 8. Kubermedia is verantwoordelik vir gebruikergegenereerde inhoud wat gerapporteer word indien dit nie regstellende stappe neem na die tydsbeperking soos in punt (f) vermeld nie.

4. Foute, regstellings en reg tot antwoord

 1. Foute, regstellings en reg van repliek verwys na die Perswet, Joernalistieke Etiese Kode en Riglyne vir Reg op Antwoord wat deur die Persraad opgestel is.
 2. Foute, regstellings en/of die reg om te antwoord moet gekoppel word aan die nuus wat reggestel, reggestel of die reg gegee word om te antwoord.
 3. In elke verslag oor errata, regstelling en reg van repliek is dit verpligtend om die tyd van laai van die errata, regstelling en/of reg van repliek te vermeld.
 4. As 'n sekere kubermedianuus deur ander kubermedia versprei word, dan:
  1. Die verantwoordelikheid van nuusmakende kubermedia is beperk tot nuus gepubliseer in daardie kubermedia of kubermedia wat onder sy tegniese gesag is;
  2. Regstelling van nuus wat deur 'n kubermedia uitgevoer word, moet ook deur ander kubermedia uitgevoer word wat die gekorrigeerde nuus van die kubermedia aanhaal;
  3. Media wat nuus van 'n kubermedia versprei en nie die nuus regstel volgens die kubermedia wat die nuus besit en/of skep nie, is ten volle verantwoordelik vir alle regsgevolge van die nuus wat nie reggestel word nie.
 5. In ooreenstemming met die Perswet kan kubermedia wat nie die reg op antwoord verskaf nie, onderworpe wees aan strafregtelike sanksies met 'n boete van tot IDR 500.000.000 XNUMX XNUMX (Vyfhonderd miljoen roepia).

5. Nuusherroeping

 1. Nuus wat gepubliseer is, kan nie herroep word weens redes van sensuur van buite die redakteur nie, behalwe vir kwessies wat verband hou met SARA, moraliteit, die toekoms van kinders, traumatiese ervarings van slagoffers of op grond van ander spesiale oorwegings wat deur die Persraad bepaal is.
 2. Ander kubermedia moet die herroeping volg van nuusaanhalings uit die oorspronklike media wat herroep is.
 3. Die herroeping van nuus moet vergesel word van die redes vir die herroeping en aan die publiek bekend gemaak word.

6. Advertensies

 1. Kubermedia moet duidelik onderskei tussen nuusprodukte en advertensies.
 2. Elke nuus/artikel/inhoud wat 'n advertensie en/of betaalde inhoud is, moet die inligting "advertensie", "advertensie", "advertensies", "geborg", of ander woorde wat verduidelik dat die nuus/artikel/inhoud 'n advertensie is, insluit .

7. Kopiereg
Kubermedia moet kopiereg respekteer soos gereguleer in die toepaslike wette en regulasies.

8. Insluiting van riglyne
Kubermedia moet hierdie kubermediadekkingsriglyne duidelik en duidelik in hul media insluit.

9. Dispuut
Die finale beoordeling van die dispuut rakende die implementering van hierdie Kubermedia-dekkingsriglyne word deur die Persraad opgelos.

Djakarta, 3 Februarie 2012
(Hierdie handleiding is onderteken deur die Persraad en die persgemeenskap in Jakarta, 3 Februarie 2012).

NOBATV SPESIALE SPYSKAART : SokkerstromingKyk filmsDoelwitvideo'sCrypto Airdrop-toepassingSkrywer Werk Vakatures [ Volg Nobartv.co.id by Google NuusWhatsApp kanaal ]